Warning: include_once(class/class.seo.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/net1b/public_html/voorwaarden.php on line 3

Warning: include_once(): Failed opening 'class/class.seo.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/net1b/public_html/voorwaarden.php on line 3
Gemeente , bedrijvengids , handelgids , bedrijven, bedrijven, ondernemingen in

Algemene voorwaarden Netstart

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website www.netstart.be. Het gebruik van Netstart.be impliceert dat U kennis heeft genomen van deze gebruiksvoorwaarden en dat U zich verbindt om ze na te leven.

 • De website werd opgezet door de vennootschap Netstart BVBA, Ringlaan 109 bus 1, 2240 Zandhoven.
 • De bezoekers op de website, afkomstig van waar ook, met of zonder eigen inbreng tot de website, noemen we de "Gebruikers" op de website.
 • Het gebruik van de website is volledig gratis voor zijn Gebruikers.
 • Netstart stelt enkel het systeem en technologie van de werking van een webgids ter beschikking aan zijn gebruikers. De inhoud van de wedgids wordt volledig bepaald door de Gebruikers zelf, en het zoekgedrag van diens gebruikers als ze via de zoekmachines komen.
 • Netstart biedt de Gebruiker de mogelijkheid om bedrijven en organisaties toe te voegen tot de website. Deze bedrijven zullen automatisch in de gids worden opgeslagen. De Gebruiker bevestigd dat hij bevoegd is om de openbare gegevens van het desbetreffende bedrijf of organisatie te publiceren.
 • Netstart biedt de Gebruiker de mogelijkheid om bedrijven en organisaties uit de webgids te verwijderen. De Gebruiker bevestigd dat hij bevoegd is om het desbetreffende bedrijf of organisatie te verwijderen. Sedert 01/02/2010 zullen deze aanmelding automatisch verwerkt worden.
 • U bent aansprakelijk voor de inhoud die u in de webgids publiceert of verwijderd. Ook aanvaardt u er alle gevolgen van, inclusief de gerechtelijke sancties en de betaling van een schadevergoeding als de inhoud werd betwist. Netstart draagt geen enkele aansprakelijkheid tegenover de gebruikers en derden voor informatie die in de webgids is opgenomen, en staat voor geen enkele ervan borg.
 • U mag geen informatie online plaatsen die bedreigend, beledigend, lasterlijk, racistisch of xenofoob zijn, of die tot geweld aanzetten, gevaarlijke praktijken aanmoedigen, een inbreuk plegen op het priveleven van een persoon of organisatie of zouden indruisen tegen elke andere wettelijke of reglementaire bepaling die van kracht is.
 • Netstart is alleen bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. Netstart bvba geeft geen enkele garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de Netstart.be. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade, hieronder begrepen, financieel of commercieel verlies, verlies van gegevens, gederfde winst, misgelopen besparingen, vertraging van zijn activiteiten ten gevolge van toegang tot en het gebruik van Netstart.be, wordt door Netstart bvba in elk geval en uitdrukkelijk afgewezen, en dit zelfs wanneer zij op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.
 • Netstart publiceert de zoekwoorden die andere Gebruikers gebruikt hebben in de zoekmachines om desbetreffende Netstart pagina's te vinden. Deze zoekwoorden worden gepubliceerd op de website om gerelateerde informatie bijeen te brengen.
 • Als u vindt dat een bepaald bericht, stuk informatie, of aanmelding een inbreuk pleegt op uw rechten (bv. als een surfer beledigende of lasterlijke uitspraken over uw handel doet), kunt u aan de moderator van de website vragen om het te verwijderen. Hiervoor kan u ons mailen op info@netstart.be. Hierna zal de moderator zo snel mogelijk de informatie verwijderen uit de webgids. In uw schrijven vermeldt u uitdrukkelijk vermeld :
  • De datum van de melding
  • Als de aanvrager een fysiek persoon is: zijn naam, voorna(a)m(en), beroep, woonplaats; als de aanvrager een rechtspersoon is: zijn vorm, zijn benaming, zijn maatschappelijke zetel en het orgaan dat de rechtspersoon wettelijk vertegenwoordigt
  • De titel van de pagina
  • De exacte desbetreffende URL (webadres)
  • De teksten opgenomen in de desbetreffende pagina
  • De redenen waarom de inhoud moet worden verwijderd, of terug online geplaatst.

Valid HTML 4.01 Transitional